VORMINGEN & INTERVISIES ZORG EDUCATIE CENTRUM VZWAlgemene annuleringsvoorwaarden
Wie een vorming of activiteit wenst te annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail aan het secretariaat van Zorg Educatie Centrum vzw.Opgelet het niet betalen van de deelnameprijs geldt op zich nooit als annulatie. Om niet verplicht te kunnen worden tot betaling van de deelnameprijs bij niet-deelneming aan de vorming of activiteit, is een tijdig formeel annulatieverzoek dus vereist.

Annulatiekosten:
1. Bij annulatie binnen de 7 dagen voor het initiatief, of het niet opdagen op het initiatief bedraagt de annulatiekost 100% van de gefactureerde deelnameprijs
2. Bij annulatie binnen de 14 dagen voor het initiatief betaal je 50% van de gefactuurde deelnameprijs als annulatiekosten.
3. Bij annulatie 15 tot 30 dagen voor het initiatief betaal je 25,00 € dossierkosten
4. Tot en met 1 maand voor het initiatief kan je kosteloos annuleren.