Caritas daden gevraagd

Caritas Daden Gevraagd is een autonome vzw met als doelstelling financiële hulpverlening aan personen en gezinnen in materiële moeilijkheden in Vlaanderen.

Elke hulpverleningstussenkomst gebeurt uitsluitend op schriftelijke vraag van een sociale dienst (CAW - CGG - Ziekenhuis e.a. ) die de betrokken personen ook effectief begeleidt.

Elke aanvraag wordt in principe in de werkgroep besproken. Deze werkgroep beslist autonoom over het gevolg dat aan een aanvraag wordt gegeven. De werkgroep komt maandelijks samen. Bij dringende aanvragen (bv. om deurwaardersbeslag te voorkomen) wordt de aanvraag in beperkte groep besproken en spoedig beantwoord. De coördinatie van de werkgroep gebeurt door een personeelslid van Zorg Educatie Centrum vzw.

Drie belangrijke criteria bij de beoordeling van een aanvraag zijn de volgende:

- Het moet gaan om een dringende noodsituatie waarbij alle eventueel andere mogelijkheden (OCMW, andere wettelijke sociale voorzieningen) zijn uitgeput.
- De tussenkomst moet kaderen in een globaal begeleidingsproces. Ervaring leert dat een financiële situatie nooit een losstaand probleem op zich is.
- Een tussenkomst moet de noodsituatie een stap vooruit helpen. (Eén deurwaardersbeslag voorkomen waar er nog drie of vier staan te wachten heeft geen zin.)

Veel voorkomende noodsituaties 
waarin wordt tussengekomen zijn o.a. depannage voor levensnoodzakelijke behoeften gedurende een beperkte periode, betaling van schoolkosten, heraansluiting energievoorzieningen, huurwaarborg, ziekenhuisrekeningen of andere medische kosten.De fondsenwerving gebeurt door plaatsing van een tiental oproepen in de nieuwsrubriek van de diocesane bladzijden van Kerk en Leven en de Krant van West-Vlaanderen. Deze oproepen zijn een korte herschreven versie van een aanvraagverslag. Het herschrijven gebeurt vooral in functie van de anonimiteit van de cliënt.
Niet alle tussenkomsten zijn giften. Naargelang de aard of het voorstel van de sociale dienst gebeurt het dat een tussenkomst in schijven gedeeltelijk of volledig wordt terugbetaald. Dit wordt gevraagd wanneer een huurwaarborg wordt toegekend.

Caritas Daden Gevraagd vzw heeft een erkenning bij het ministerie van financiën tot het ontvangen van defiscaliseerbare giften.
In het kader van deze erkenning dient de betaling zoveel mogelijk rechtstreeks aan de cliënt te gebeuren en niet via de bemiddelde sociale dienst.

De vzw heeft geen personeel in dienst maar kan voor de dagelijkse werking beroep doen op personeel van Zorg Educatie Centrum vzw.
De raad van bestuur is samengesteld uit vrijwilligers die voeling hebben met diverse sectoren uit het welzijnswerk.


Voor wie onze werking financieel wil ondersteunen vermelden we hier graag ons rekeningnummer: BE60 4675 0016 9170. Giften zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per kalenderjaar. U krijgt een fiscaal attest in de loop van het jaar volgend op uw storting. 

Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij onze Caritas medewerkers.

Wie een aanvraag wenst in te dienen, kan het bestand hieronder downloaden om een leidraad te vinden.

GDPR: Caritas Daden Gevraagd respecteert de privacy in overeenstemming met de geldende wetgeving, ongeacht of u lid bent of niet, of een bezoeker van de website bent.