Zorg Educatie Centrum: opdrachtverklaring

 
Zorg Educatie Centrum vzw
brengt organisaties samen in het domein van gezondheid en welzijn, met als doel de kwaliteit van de dienstverlening te maximaliseren door te bezielen, te verbinden en te innoveren in dialoog met alle betrokkenen en gebaseerd op onderlinge solidariteit. 

In de uitoefening van haar opdracht is de christelijke spiritualiteit in alle openheid richtinggevend voor de werking en worden waarden als wederzijds respect, vertrouwen en duurzaamheid centraal gesteld.

Zorg Educatie Centrum vzw zoekt samenwerking met meerdere partners actief op. Zorg Educatie Centrum vzw is een lerend netwerk dat inzet op sectorale en intersectorale kennisdeling en -creatie.Pieter Billiet, Directeur


Ann Maene, Stafmedewerker


Katia Buyse, Allround medewerker


Hannes Hoste, Allround medewerker