Uurroosterwetgeving

Inhoud

De toepassing van de arbeidsduurreglementering in de praktijk is voor menig planner een dagelijkse uitdaging. Schipperen tussen de wettelijke reglementering en de wensen van de medewerkers vergt heel wat energie. Vandaar de noodzaak de reglementering nog eens te horen toelichten en deze onmiddellijk te toetsen aan de praktijk. Immers de vooruitgang staat niet stil en ook de sector is weer verder geëvolueerd. Vertrekkende vanuit de basisprincipes wordt nagegaan wat de wettelijke reglementering voorschrijft. 

  • Basisbegrippen en definities
  • Wettelijke planningsregels in de praktijk
  • Gezondheidsregels 11 u rust / 35 u rust / max. 50 u / week
  • Feestdagenwet, hoe zit het nu weer
  • Overurenregeling: de Wet van '71 en het KB '90

De opleiding bestaat uit 2 delen, waarbij een eerste dag de reglementering wordt toegelicht, een tweede namiddag wordt besteed aan een doorlichting van de uurroosters in jullie organisatie.