Waar mensen werken, kan ook verzuim vanwege ziekte optreden. Aan de ziekteafwezigheid zijn grote kosten verbonden. Deze kosten, in de ruime betekenis, worden uiteindelijk door een groot aantal betrokkenen gedragen: door de zieke zelf, door de collega’s, door de werkgever en door de nationale economie. Gezonde aandacht voor ziek zijn! Want ‘ ziek is ziek’ geldt vandaag niet meer. Zieke medewerkers krijgen tegenwoordig begeleiding in hun verzuim. Overigens hoeft een zieke zich niet per se ziek te melden. In zo een geval bekijkt u samen met uw medewerker wat hij of zij nog kan. Liggen de oorzaken in het werk zelf, dan zoekt u gezamenlijk naar de meest geschikte oplossing. Spelen privézaken een rol dan kunt u als leidinggevende toch veel betekenen. Al was het maar door gezonde aandacht.

Samen met docent Marijke Goossens gaan we dieper in op deze materie en leren we van elkaar. Docent Marijke Goossens zal vanuit haar opleiding ziekteverzuimbeleid een aantal good practices delen met de groep.

We willen vragen dat de deelnemers vooraf via deze google form link specifieke vragen doorgeven omtrent dit thema aan de docent.

Deze vorming bestaat uit twee sessies. De datum van de tweede sessie wordt vastgelegd in overleg met de deelnemers aan de eerste sessie.