Studiedag Kinderopvang

Registraties zijn gesloten

Studiedag Kinderopvang

Deze studiedag wordt aangeboden vanuit de werkgroep vorming. Er worden verschillende workshops voorzien waaruit men een keuze kan maken.. 

Er zijn 2 workshopmomenten voorzien: 9u00 - 12u00 en 13u00 - 16u00. Over de middag bieden we een broodjeslunch aan. 

In het voorjaar zullen we alle ingeschreven vragen om hun 3 voorkeurworkshops door te geven. Nadien maken we een puzzel en proberen we ervoor te zorgen dat iedereen 2 van zijn 3 voorkeuren kan volgen.

Bij meer dan 150 inschrijvingen zullen extra workshops toegevoegd worden. We zullen hierover communiceren indien nodig. 

Als etenstijd een drama wordt!

Eten en drinken is een basisbehoefte van onze kinderen en

vaak zitten we met vragen over dit thema. Wanneer laten we gemixte

voeding achterwege? Welk eetmateriaal gebruiken we best? Wat als een

kind iets niet lust? Heeft het zin om kinderen te forceren als ze niet willen

eten? Ongetwijfeld zullen heel wat zaken opfrissing zijn, maar het is vooral

de bedoeling om ‘bewust’ te worden. Dit betekent dat alles, na een klein

beetje theorie, proefondervindelijk wordt aangebracht.

Docent: Nancy Demeyer, Logopediste (met specialisatie in voedings – en

slikproblemen)

Beleidsvoerend vermogen: een dagelijkse puzzel

Wat? Beleidsvoerend vermogen is de mate waarin een organisator in staat is om zelfstandig beleid te voeren met alle kansen, middelen en mogelijkheden die hij ter beschikking heeft: om de kwaliteit te garanderen en te verbeteren; om de eigen doelen te bereiken en om te voldoen aan externe verwachtingen. Waarom? Beleidsvoerend vermogen laat je voorziening verder groeien tot een sterke, kwaliteitsvolle en duurzame organisatie in al zijn facetten: Kwaliteitsbeleid – Organisatie – Financiën – Pedagogische werking – Toegankelijkheid - Veiligheid – Gezondheid – Medewerkersbeleid.

Docent:VCOK -  Domien De Schrijver

De mobiele rustplekjes of de verhalen

Verhalen vertellen aan kinderen waarbij de medewerkers leren hoe:

 • Het effect van verhalen bv. voor kinderen met een bijzondere zorgnood.
 • Voorlezen
 • Zelf een verhaal uitvinden: wat zijn de pijlers voor een goed verhaal?
 • Belang/ stimuleren van fantasie en verbeeldingskracht
 • Het werken met marionetten
 • Omgaan met moeilijke thema's

Docent: De Troubadour -  Ann Vandenbossche  

Signaalgedrag in de kinderopvang

Hoe ga je om met kinderen met ‘moeilijk/bepalend gedrag’, zonder meteen een bepaalde stoornis of diagnose er aan te koppelen? Hun moeilijk gedrag is vaak een signaal dat er iets aan de hand is, vandaar dat we spreken over signaalgedrag.

Welke tips zijn inzetbaar in de dagelijkse zorg, hoe kan je als begeleider grenzen en veiligheid bieden aan kinderen die dit moeilijk vinden?

Er is tijd om jullie vragen te beluisteren en mee te denken over mogelijke tips.

Docent: Eveline Brabant  logopediste van opleiding en werkzaam als ondersteuner binnen inclusieve kinderopvang


Het Rijk der Spelen

Hoe kan je educatief ondersteunen (cf. MeMoQ) zonder ‘schooltje te spelen’? Hoe maak je de ambitie uit het decreet BOA waar om een kindgerichte, uitdagende en speelse omgeving te bieden? Deze vorming helpt (een team) begeleiders en verantwoordelijken héél concreet om een speelvisie en rijke speelpraktijk te ontwerpen, aan de hand van 10 verschillende invalshoeken.

We dagen elke deelnemer uit om het perspectief van het spelende kind in te nemen en op die manier écht kindgericht te denken. We definiëren begrippen als procesgericht werken, creativiteit, verrijking, speelimpulsen en activiteiten. We inspireren maar speuren ook naar de reeds aanwezige sterktes, talenten en overtuigingen om duurzaam te innoveren. Om kinderen alle speelkansen te bieden die het verdient. Want hoe gevarieerder en intenser een kind kan spelen, hoe breder het ontwikkelt. 

Docent: Simon Wemel - Arteveldehogeschool


Diversiteit & multicultureel

In de kinderopvang zetten kinderen hun eerste stappen in de wereld. Het is de ideale plaats om kinderen vertrouwd te maken met verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Achter elk kind staat immers een gezin met eigen gedachten, waarden en normen over de wijze waarop zij hun kinderen willen opvoeden.
Eens stilstaan bij al die diversiteit is zeker voor de begeleid(st)ers een zinvolle zaak.

Doelstelling

Het belang van diversiteit als thema in de kinderopvang
Kennis hebben van materialen en activiteiten die kinderen diversiteitgevoelig maken

Inhoud
 • Wat houdt ‘diversiteit’ in?
 • Hoe omgaan met verschillen?
 • Verstoren verschillen het bestaan van goede relaties?
 • Waarom zouden we met onze kinderen werken rond ‘diversiteit’?
 • Welke materialen maken kinderen diversiteitgevoelig?
 • Welke activiteiten helpen kinderen verschillen en overeenkomsten te herkennen en te waarderen?
 • We verkennen enkele eenvoudige diversiteitactiviteiten die gebruiksklaar zijn voor thuis en de werkvloer.

Docent: VIAC

 

Ouders begrijpen - Ouders begrenzen

We leren de zeven basisvaardigheden aan om een gesprek te hebben met ouders rond:

 • Contact maken
 • Je doel van het gesprek vasthouden
 • Spreken vanuit observatie
  Positieve krachten van het kind benoemen
 • Leiding nemen en geven
  In een gesprek de juiste afstand bewaren om ons stevig te voelen in onze rol als begeleider.
 • Het gesprek afronden.


We leren hoe we een gesprek kunnen nabespreken met collega’s.

Docent: VCOK - Inne Hemeryck

Spelen met (n)iets!

Geef kinderen nieuw speelgoed en ze spelen met de doos… Herkenbaar? Kosteloos materiaal heeft een enorme meerwaarde in de praktijk van de kinderopvang. Toch grijpen we nog vaak terug naar het klassieke, plastieken speelgoed. Keukenrolletjes, oud karton, … worden louter gebruikt als knutselmateriaal, terwijl er zo veel meer mogelijk is dan dat. Peuters en baby’s doen niets liever dan hiermee spelen, experimenteren …
Tijdens deze workshop ontdekken we verschillende soorten kosteloos materiaal en gaan we hier samen mee aan de slag. Je gaat na afloop naar huis met een waslijst van concrete spelideeën en beschouwt de INHOUD van je vuilbak als een ware inspiratiebron.

Docent: HEBE - Kenniscentrum

Ergonomie in de kinderopvang

Er wordt gestart met een korte theorethische onderbouw zodat de cursist inzicht verwerft in het waarom van bepaalde handelingen. Daarna worden deze bouwstenen omgezet in een aantal praktijkoefeningen.

 • Waarom ergonomie toepassen?
 • Wat is ergonomie?
 • Basishoudingen en bewegingen
 • Hoe het kind inzetten als hulp?
 • Hoe gebruik ik correct de meest voorkomende hulpmiddelen?
 • Hoe duurzaam ergonomie stimuleren in mijn werkomgeving?

Docent: Lieven Maertens - Zorgergonomie

Huis van mentaal vermogen

In deze workshop worden de deelnemers inzichten bijgebracht omtrent diverse arbeid gerelateerde mentale aandoeningen.

Het concept omvat een huis met verschillende kamers, waarbij in elke kamer een thema wordt gekoppeld aan een activiteit. Deze staat telkens in het teken van ervaren wat de mentale aandoening met zich meebrengt.

Deelnemers worden zich zo op een ludieke manier bewust van de mogelijkheden van mentale veerkracht en krijgen inzicht in verschillende stres gerelateerde aandoeningen. Ze ervaren aan den lijve wat stress met je doet, wat de impact is van overspanning, maar ook hoe je binnen een team elkaar energie kan geven.

Docent: Alert vzw

 

Snoezelen 

Snoezelen is een methode van warme, selectieve zintuiglijke activering. Het stimuleert het welbevinden en werkt ontspannend, brengt samen tot rust, maar ook tot actie. Ontstaan als methodiek voor mensen met een beperking, vindt het snoezelen steeds meer ingang bij kinderen met emotionele problemen, baby's, peuters en kleuters. 

Foto's en een uitgebreide verzameling snoezelobjecten zullen inspireren om - vanuit de basisprincipes - zelf met kosteloos materiaal snoezelobjecten te maken. 

Docent: VIVESAvontuurlijk buitenspelen

Buiten spelen is plezant en noodzakelijk! De zon op je gezicht, springen in plassen of taartjes maken in de buitenkeuken... Buiten kan je bewegen, op ontdekking gaan, je grenzen verleggen en al je zintuigen inzetten.

En toch spelen kinderen steeds minder buiten. Er is weinig tijd voor, buiten worden kinderen vuiler, het is ‘slecht weer’, binnen is het makkelijker, onze buitenruimte is niet fijn… Herkenbaar?

Met deze sessies helpen we je team graag op weg, terug meer naar buiten!
Deze vormingen zijn voor iedereen die met kinderen werkt. In kinderopvang (voorschools of buitenschools), op school, in het jeugdwerk ... We passen ons aan jouw context aan.

Docent: Speelmakers


Kleuterdans

In deze workshop kleuterdans maak je kennis met verschillende bouwstenen (lichaam, ruimte, tijd en kracht) van dans. Daarna ontdek je hoe je dans kan inzetten om een educatieve doelstelling te behalen. Dans als tussendoortje, als manier om samen te werken, als expressiemiddel, ... Het is allemaal mogelijk met dans! 

Tenslotte ontwerp je zelf dansopdrachten die je direct kan integreren bij de kleuters. Dit is een actieve vorming; Dansen wordt afgewisseld met theorie. 

Docent: Ann Willemsen - Muzische Workshops

Focus op baby's

Bij baby’s gaat er veel tijd naar zorgtaken en slaap. Bij deze, maar ook andere momenten kan je heel wat kansen grijpen en creëren om baby’s te ondersteunen in hun ontwikkeling en interactie.

In deze vorming zoomen we in op pedagogisch werken met baby’s in de kinderopvang. Alle aspecten van het werk komen aan bod. Hoe kan je tijdens de verzorging gericht aandacht geven en het kind ondersteunen in zijn ontwikkeling? Hoe maak je dit moment speels en interactief? Waar hebben baby’s behoefte aan gedurende verschillende momenten van de dag? Wat zijn interessante spelprikkels? Hoe ga je met hen in dialoog en stimuleer je het onderling contact met andere kinderen?

We gaan op al deze vragen in door middel van praktische oefeningen, ervaringsuitwisseling. We bespreken casussen en filmpjes.

Docent: VCOK 

Datum & Tijd
vrijdag april 12, 2024
09:00 16:00 (Europe/Brussels)
Locatie

Zorg Educatie Centrum

Zevenkerken 4
8200 Sint-Andries Brugge
België
+32 50 74 56 22
info@zorgeducatiecentrum.be
Krijg de routebeschrijving
Organisator

Zorg Educatie Centrum

+32 50 74 56 22
info@zorgeducatiecentrum.be
DELEN

Zoek uit wat mensen zien en zeggen over dit evenement, en neem deel aan de conversatie.