VORMINGEN

In de schoot van Zorg Educatie Centrum vzw zijn verschillende werkgroepen ontstaan die vormingen aanbieden voor medewerkers van zorg- en welzijnsvoorzieningen in de provincie West-Vlaanderen

BELRAI ERKENNING

Sinds 09/03/2022 is Zorg Educatie Centrum vzw een officiële erkende BelRAI© opleidingsinstantie met erkenningsnummer VSB—RAI-3.

Zorg Educatie Centrum vzw voorziet dus zowel de verkorte als de basisopleidingen Train-the-Trainer voor de BelRAI-instrumentaria:

  • BelRAI© LTCF
  • BelRAI© Screener + Sociaal Supplement
  • BelRAI© Home Care 

Daarnaast voorziet het Zorg Educatie Centrum jaarlijks de vereiste intervisie momenten voor de trainers, en zal het ook intervisie momenten organiseren voor indicatiestellers.

Wil je een BelRAI© Inhouse-aanbod dan kan je hiervoor eveneens bij ons terecht.

BelRAI© vragen mag je direct richten aan Pieter via het e-mailadres
pb@zorgeducatiecentrum.be 


KENNISDATABANK

Zorg Educatie Centrum vzw verenigt personen en verantwoordelijken van voorzieningen die actief zijn in het domein van gezondheid en welzijn in de provincie West-Vlaanderen.

Info fiches voor leden